Середа, 20.02.2019, 01:52Вітаю Вас Гість | RSS
Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [19]
Cтатистика

Зарег. на сайті

Всего: 103
Нових за місяць: 0
Нових за неділю: 0
Нових вчера: 0
Нових сьогодні: 0

Із них

Адміністраторів: 1
Модератор форума:
Провірених: 0
Звичайних юзерів: 102

Із них

Хлопців/чоловіків: 28
Дівчат/жінок: 75

Сайт існує...
Форма входу
Кнопочка сайтику


Будемо вам дуже вдячні, якщо ви розмістите на своєму сайті нашу кнопку, а згодом ми розмістимо вашу

Новини

Каталог статей


Головна » Статті » Мої статті

Забезпечення виконання законодавства щодо захисту суспільної моралі
"Суспільна мораль - система етичних норм, правил поведінки, що склалася в суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадянський обов'язок, совість, справедливість".
 С т а т т я 3. Законодавство щодо захисту суспільної моралі
  Правові засади України щодо захисту моральності у суспільстві складає Конституція України, цей Закон, інші закони та нормативно-правові акти щодо захисту суспільної моралі, загальновизнані норми і принципи міжнародного права й міжнародних договорів України.
С т а т т я 4. Сфера дії Закону
  Дія Закону поширюється на діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування у частині державного регулювання і контролю за обігом продукції сексуального чи еротичного характеру, на діяльність установ та організацій усіх форм власності, юридичних осіб та громадян у сфері обігу відповідної продукції на території України, а також за її межами, якщо суб’єктами правовідносин є громадяни України та юридичні особи, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України.
Дія цього Закону не поширюється на виробництво чи розповсюдження документальних матеріалів, художніх творів літератури, мистецтва та культури, які визнані класичним чи світовим мистецтвом, на обіг наукових, науково-популярних, публіцистичних, освітніх матеріалів з питань статі й сексу та виробів сексуального характеру медичного призначення.
С т а т т я 5. Основні напрями державного регулювання обігу інформаційної продукції, що негативно впливає на суспільну мораль
  Змістом державної політики у сфері захисту суспільної моралі є створення необхідних правових, економічних та організаційних умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному стану населення.
  Основними напрямами державного регулювання обігу інформаційної продукції, що впливає на суспільну мораль, є:
  формування єдиної комплексної системи забезпечення захисту моральних засад і утвердження здорового способу життя у сфері інформаційної діяльності, освіти та культури;
  недопущення пропаганди в електронних та інших засобах масової інформації культу насильства, жорстокості, поширення порнографії;
  впровадження експертної оцінки відео-, аудіо-, друкованої інформації та інформації на електронних носіях, розроблення механізмів і методик віднесення її до такої, що завдає шкоди суспільній моралі;
  підтримка національної культури, мистецтва, кінематографії, книговидання, поліпшення системи пропаганди кращих зразків світової літератури, культури та мистецтва;
  заборона демонстрації неліцензійної аудіо-, відеопродукції на всіх національних телерадіокомпаніях;
  встановлення контролю за обігом продукції, що становить загрозу суспільній моралі;
  приєднання до міжнародних договорів з питання захисту суспільної моралі.
  С т а т т я 6. Заборона обігу предметів та продукції порнографічного характеру
Забороняється:
  виробництво і ввезення в Україну творів, зображень, інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження, їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення, реклама, збут чи розповсюдження;
  обіг, демонстрація та прокат друкованих видань, кіно-, аудіо-, відео-, радіо-, телепродукції, матеріалів на електронних носіях, інших видів продукції, що пропагують порнографію.
  Розміщення оголошень про інтимні зустрічі за винагороду та девіантні форми інтимних стосунків не в спеціалізованих засобах масової інформації заборонено.
С т а т т я 7. Захист неповнолітніх від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру
  З метою захисту морального та фізичного життя неповнолітніх забороняється:
  втягнення неповнолітніх у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організації й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;
  розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру серед неповнолітніх;
  використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру і проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.
С т а т т я 21. Відповідальність за порушення законодавства про захист суспільної моралі
  Порушення норм законодавства України про захист суспільної моралі, умов обігу продукції, порядку проведення видовищних заходів сексуального характеру та розповсюдження продукції, яка містить елементи порнографії, тягне за собою цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  Дії посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації, дії установ і організацій усіх форм власності, юридичних і фізичних осіб, що порушують норми цього Закону, можуть бути оскаржені в судовому порядку.
  Регіональна програма "Діти України- це комплексний документ, в якому відповідно до положень Конвенції ООН про права дитини , ратифікованої Україною, визначено основні напрями державної політики стосовно дітей та заходи щодо її реалізації центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, суспільними інститутами.
  Захист людини в дитячі роки, коли відбувається духовне, моральне, фізичне становлення особистості, засвоєння національних та загальнолюдських культурних цінностей і коли навіть тимчасові нестатки й помилки дорослих здатні заподіяти шкоду і деформувати її розвиток, має бути одним з головних завдань при формуванні стратегії розвитку нашої держави.
  Виконання основних заходів Національної програми "Діти України” активізувало процеси практичного розв’язання проблем поліпшення становища дітей, а також реалізації положень Конвенції ООН про права дитини, сприяло частковому вирішенню питань захисту материнства і дитинства, розвитку нормативно-правової бази щодо забезпечення прав та законних інтересів дітей, удосконаленню якості медичних та освітніх послуг, виявленню таких негативних соціальних явищ як дитяча безпритульність і бездоглядність, зростанню кількості державних закладів і установ, що надають соціальну та психологічну допомогу дітям, які її потребують, розширенню мережі фондів і організацій, що займаються питаннями сімей з дітьми. Тіснішим стало співробітництво України з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), іншими міжнародними організаціями.
  Незважаючи на певні позитивні результати у вихованні підростаючого покоління в Україні та здобутті ним освіти, суспільне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в цілому не зазнало змін. Сирітство та дитяча безпритульність, бездоглядність, жебрацтво - це наслідок недостатньої уваги суспільства, насамперед органів опіки та піклування, до соціальних проблем сімей з дітьми. Невчасне виявлення проблемних сімей, зволікання з вилученням дітей з таких сімей, недостатній контроль суспільства за вихованням дітей у неблагополучних сім’ях призводять до того, що дедалі більше дітей не мають адекватного соціального захисту.
Недосконалість державної системи соціального захисту позначається й на дітях, особливо тих, які проживають у сільській місцевості, хоча традиційно село відзначалося суворішим суспільним контролем над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування. Поширення в сільській місцевості такого явища як "діти вулиці” є незаперечним доказом ослаблення виховної ролі сільської громади, проявом руйнування традиційних форм громадського самоврядування на селі.
  Існування дитячої злочинності свідчить про необхідність удосконалення виховної роботи, зокрема правового виховання учнів, пошуку ефективних форм взаємодії всіх заінтересованих організацій, спрямованих на запобігання втягненню підлітків у протиправну діяльність. Потребує вдосконалення робота, пов’язана із забезпеченням права кожної дитини на гуманне ставлення і повагу до її гідності. Нерозв’язаними залишаються проблеми адаптації неповнолітніх після звільнення з місць позбавлення волі.
  У сучасних умовах проблема поліпшення становища дітей набуває особливої значущості. Її розв’язання залежить не тільки від сім’ї, а й від діяльності суспільних інститутів, які беруть участь у вихованні та навчанні дітей, сприяють їх соціалізації. Таким чином формується державна політика стосовно дітей як особливої соціально-демографічної групи суспільства, що має специфічні потреби та запити. У зв’язку з цим потребує активізації розроблення економічних, соціальних та правових заходів щодо створення умов для повного задоволення потреб і запитів дітей.
  Специфіка та головна спрямованість соціальної політики стосовно дітей у сучасних умовах має сприяти, насамперед, зменшенню впливу на них негативних явищ, що виникають у ході реформування суспільства.
  Метою та основними завданнями держави по захисту суспільної моралі яких є:
  створення умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх соціального захисту та належного виховання, яке грунтується на здобутках українського національного та світового культурно-історичного розвитку.
Реалізація заходів сприятиме:
  - підвищенню рівня виховання дітей, створенню умов для їх фізичного, духовного, морального становлення;
  - запобіганню негативному впливу на свідомість дітей інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує антисоціальну поведінку.
I. Законодавче забезпечення прав і соціальних гарантій розвитку дітей
1. Провести експертну оцінку відповідності законодавства України міжнародним документам щодо соціального захисту дітей.
Держкоммолодьспорттуризм, 
Мін’юст, МОН, МВС України 
2001 рік

2. Започаткувати опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації положень Конвенції ООН про права дитини та коментарів до них.

Держкомінформ, Мін’юст, МОН, 
Держкоммолодьспорттуризм 
України 
2001 - 2005 роки
3. Під час розроблення навчальних програм, підручників, посібників для загальноосвітніх навчальних закладів наповнювати їх зміст тематикою, яка грунтується на національних і загальнолюдських цінностях, спрямована на виховання у дітей почуття патріотизму, національної свідомості, високої духовності та моральності.

МОН, Академія педагогічних наук 
України 


4. Активізувати пропаганду здорового способу життя, соціального захисту дітей, профілактики правопорушень серед них, зокрема шляхом використання соціальної реклами.
  Забезпеченню виконання законодавства щодо захисту суспільної моралі відводиться школі.
  Значну виховну роботу з дітьми проводять класні керівники, вчителі, соціальний педагог, психолог та керівники школи. В школах розроблена та виконується система роботи школи з попередження негативних явищ серед учнів та захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  Система роботи школи в даному напрямку включає:
  - Глибоке вивчення соціального стану дітей особистості учнів, включаючи обстеження сімей, спілкування з батьками, опікунами, проведення психологічного тестування учнів;
  - Планування виховної та соціально-педагогічної роботи з питань соціального захисту дітей, попередження правопорушень, бездоглядності та здорового способу життя;
  - Проведення комплексу системних виховних заходів, направлених на формування свідомого відношення дітей до негативних явищ в суспільному середовищі;
  - Тісний зв’язок з громадськістю, правоохоронними органами, медичними закладами, соціальними службами, батьками, виконкомом сільської ради;
  - Залучення дітей до активної участі у проведенні відповід6них заходів, створення атмосфери зацікавленості у вирішенні проблем здорового способу життя , свідомого поводження в суспільстві та своєму удосконаленні;
  - Врахування та використання індивідуальних особливостей дітей в подоланні шкідливих звичок, копітку соціально-педагогічну роботу з батьками.
  В школах повинна системно працювати рада з профілактики правопорушень, до складу якої входять представники громадськості та батьків дітей. рада розглядає проблемні питання поведінки, навчання, відвідування занять учнями, надає відповідні рекомендації, контролює їх виконання. На засіданнях ради заслуховуються інформації класних керівників про стан роботи з даного напрямку, виконання індивідуальних планів роботи з дітьми, які потрапили в тяжкі життєві обставини та підводяться підсумки роботи школи за рік.
  Необхідно зазначити найцікавіші форми роботи з дітьми та батьками з питань захисту прав дітей, здорового способу життя та попередження дитячої бездоглядності, безпритульності, злочинності, такі як зустрічі з працівниками правоохоронних органів, соціальних служб, медичних закладів, роботи наркопостів в школах, проведення різних виховних годин формі тематичних годин спілкування, тематичних лінійок, проведення диспутів та виховних заходів «Шкідливі звички чи життя у своє задоволення», «Падіння моралі, проституція, наслідки», тренінгові заняття «Рівний рівному», , участь в правових турнірах.
  Значна робота з питань захисту прав дітей проводиться класними керівниками, відвідують сім’ї, вивчають проблеми дітей та батьків, планують та організують проведення необхідної роботи.
  Школа повинна бути забезпечена необхідною законодавчою, нормативно-правовою та методичною літературою з питань захисту прав дітей, попередження дитячої безпритульності, бездоглядності та злочинності, здорового способу життя.
  Не потрібно забувати про велику роль сім’ї в вихованні в дітей суспільних норм поведінки.
  На жаль тисячі українських дітей страждають від жорстокого поводження.
  Діти мають право на захист від приниження та насильства, яке карається законом.
  Більшість батьків замислюються, чи правильно вони себе поводять з дитиною. Звичайно, немає ідеальних батьків. Усі вони мають труднощі і іноді не впевнені, чи добре виховують своїх дітей. Однією з проблем, що найбільше непокоїть батьків, є питання поведінки: що треба зробити аби діти поводилися добре? 
  Поради для батьків:
- Подавайте дітям приклад хорошої поведінки
 - Діти вчаться, наслідуючи поведінку дорослих. Ваша поведінка - приклад для наслідування.
 - Змінюйте оточення, а не дитину.
 - Краще тримати цінні, крихкі та небезпечні предмети у недоступних для дітей місцях, аніж потім карати дітей за їхню природну цікавість.
 - Висловлюйте свої бажання позитивно
 - Кажіть дітям, чого ви від них очікуєте, замість того, чого не бажаєте.
 - Висувайте реальні вимоги.
 - Запитуйте себе, чи відповідають Ваші вимоги віку дитини, ситуації, в якій вона опинилася. Ви маєте бути більш терпимими до маленьких та хворих дітей.
 - Не надавайте надто великого значення заохоченням і покаранням.
 - В міру дорослішання дитини покарання і заохочення стають все менш результативними. Пояснюйте причину, яка впливає на Ваше рішення. 
  - Прагніть до компромісу у спілкуванні зі старшими дітьми, а з меншими використовуйте тактику переключення уваги.
 - Обирайте виховання без побиття та крику
- На початку це може здаватися результативним, однак незабаром виявиться: щоразу Ви змушені бити все з більшою силою, щоб досягти бажаного результату. Крик або постійні докори є також шкідливими та можуть призвести до тривалих проблем емоційного характеру.
- Покарання не допомагають дитині виробити навички самоконтролю і поваги до інших. Пам'ятайте, коли дитина дістала ляпас, вона стає надто сердитою, знервованою та збудженою, тому не може зрозуміти, за що і чому її покарано.
- Допомагайте дітям вести себе краще, даючи їм вибір
 - Не сперечайтеся з дітьми про справи, які не мають великого значення. Дозволяйте їм зробити вибір: нехай вони самі вирішують, у що одягатися чи що їсти. Це попередить прояви образи та непокори з боку дитини. Вона не дорікатиме, що Ви її постійно контролюєте.
- Прислуховуйтесь до того, що говорить Ваша дитина
 - Цікавтеся тим, що вона робить і відчуває.
І головне - пам'ятайте, що любов є найважливішою потребою усіх дітей і однією з основних передумов позитивної поведінки дитини.
  Про факти жорстокого поводження з дітьми або реальну загрозу їх вчинення повідомте службу у справах неповнолітніх чи соціальну службу, або зателефонуйте на Всеукраїнську дитячу лінію
„Телефон довіри” 8 800 500 21 80 (дзвінки безкоштовні)


Категорія: Мої статті | Додав: novopetrivka (07.02.2010)
Переглядів: 4510 | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Час в Новопетівці
Друзі сайтуКіровська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2

http://szw73.ucoz.ua/

Неофіційний сайт села Нехвороща! Личкове. Неофіційний сайт села. Історія, сучасність, фото
Цікаві сайти
Корисні посилання

�������-����
КЛАСна компанія
[Довідник] для вчителів
Презентації для дітей
Я - Вихователь!
Виглянь у віконце
Сьогодні
Block contentКалендар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
70-річчя Перемоги
СТЕНА ПАМЯТИ - интернет акция приурочена к 65-й годовщине Победы в ВОВ
участник интернет акции